Get Adobe Flash player

Екипа на ДГ "Българче"

 

Група
Деца родени
Учителки
Помощник възпитатели
Програма
І група
2013г.
Красимира С. Атанасова Светлана Атанасова
Антония Радева
“Активността
на детето ”
II група
2012г.
Нела Тилева
Нели Чолакова
Жулиета Пламенова
“Активността
на детето "
IIА група
2012г.
Жулиета Жекова - Иванова
Ива Павлова
Татяна Костова
“Активността 
на детето "
IIБгрупа
2012г.
Евилина Петкова
Милена Данкова
Стоянка Дойнова
"Активността
на детето "
III група
2011г.
Силвия Грудева
Жана Иванова
Тулка Георгиева
“Активността 
на детето "
IIIА група
2011г.
Данка Илиева
 Милена Милева
Галя Петрова
“Активността 
на детето "
ПГ-6г. група
2010г.
Зорница Беличева
Павлина Панева
Милена Воева
“Програма за подготвителна група ”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Музикален ръководител- Антоанета Янакиева
Счетоводител - Мара Тодорова
ЗАС - Ваня Стоянова
Домакин - Мария Брънекова
Готвач –Величка Тодорова
Пом.готвач-Катя  Стефанова
Огняр – Нефезе Асан
Пом.възпитател-Желязка Дамянова
Работник кухня – Живка Ралева
Мед.сестра –м.с. Милена Михайлова
Директор – Даниела Михова

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.