Get Adobe Flash player

Екипа на ДГ "Българче"

Група

Деца родени

Учителки

Помощник възпитател

IБ група

2016г.

Евилина Петкова

Милена Данкова

Стоянка Дойнова

IА група

2016г.

Жулиета Жекова - Иванова

Ива Павлова

Татяна Костова

IIА група

2015г.

Нела Тилева

Красимира С. Атанасова

Жулиета Пламенова

II група

2015г.

Зорница Беличева

Юлияна Нейкова

Тулка Георгиева

III ПГгрупа

2014г.

Павлина Панева

Анастасия Кърджева

Милена Воева

IV ПГ -6 група

2013г.

Светлана Атанасова

Ани Пенева

Теодора Желязкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Музикален ръководител- Антоанета Янакиева
Счетоводител - Мара Тодорова
ЗАС - Ваня Стоянова
Домакин - Мария Брънекова
Готвач –Величка Тодорова
Пом.готвач-Катя  Стефанова
Огняр – Нефезе Асан
Пом.възпитател-Желязка Дамянова
Работник кухня – Живка Ралева
Мед.сестра –м.с. Милена Михайлова
Директор – Даниела Михова

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.