Get Adobe Flash player

В ДГ№8”Българче” се осъществява възпитателно-образователна дейност, насочена към възпитание и обучение на съвременната детска личност. Детското заведение се посещава от 217 деца от 3 до 7 години, разпределени в  седем групи с целодневна организация на работа, сформирани по възрастов признак и по желание на родителите.

Обучението и възпитанието на децата се провежда по утвърдените от Министерство на образованието и науката програми:

”Активността на детето в детската градина”-Надежда Витанова и колектив

„Програма за подготвителна група” - Министерство на образованието младежта и науката

Образователната среда, в която се отглеждат и възпитават нашите деца осигурява провеждането на спокоен и качествен педагогически процес.Покриването на държавните образователни изисквания дава добра възможност за педагозите да провеждат единна мотивирана и разнообразна педагогическа дейност, разпределена в 9 направления:

Български език и литература, Математика, Социален свят,

Природен свят, Изобразително изкуство, Конструктивно-технически и битови дейности, Двигателна култура и Музика, Игрова култура.

В ДГ№8”Българче”се реализират занимания над държавните образователни изисквания по:

Хореография – български народни танци

Английски език

Футбол

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.