Get Adobe Flash player

Нашата цел: Превръщане на детската градина в любима територия на децата.

Осъществяваме чрез:

-Осигуряване на равни възможности за физическо, духовно и социално развитие на децата.

-Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности.

-Обединяване на усилията на семейството и детската градина за правилното личностно и социално развитие на детето.

-Осигуряване условия за успешно интегриране в обществото и съвременния живот.

-За осъществяване на активно педагогическо взаимодействие,педагозите използват вродения интерес и любознателност на детето, които го карат да се включва в ситуации, дидактични игри и играейки да  се учи. Използвани форми за работа са ситуациите, игровата и трудова дейност.

 


Copyright © 2013. All Rights Reserved. Design by Studio Net.